FANDOM


Demotywator

Demotywator na podstawie tego zwrotu

Śmieszna komercja - najbardziej znany przykład popularnego na Wykopie posługiwania się raczej intuicją niż słownikami czy jakimkolwiek pewniejszym źródłem informacji. Określenie, o którym tu mowa, jest awangardowym przekładem angielskiego wyrażenia funny commercial i padło po raz pierwszy w opisie pewnego znaleziska dotyczącego pewnej reklamy Mountain Dew i w znacznie większym stopniu wpłynęło na popularność tego znaleziska niż treść rzeczonej reklamy.

Fraza "śmieszna komercja" stała się słabym memem i pojawiała się jeszcze wielokrotnie jako komentarz do znalezisk o zabawnych reklamach.

Kreatywna reklama

Podobnym przykładem złego doboru słów przy dodawaniu znalezisk jest używanie przymiotnika kreatywny. Kreatywna

W języku polskim kreatywność oznacza "zdolność tworzenia czegoś nowego"[1]. Jako że przedmioty nieożywione nie posiadają zdolności ludzkich użycie tego słowa w stosunku do reklam jest błędne.

Najprawdopodobniej źródłem tej pomyłki jest również język angielski, gdzie fraza creative advertisements jest poprawna.


Ponglish

Przykład dodawania znaleziska "na szybko" z marnym tłumaczeniem opisu zamiast wymyśleniem własnego
Boty

Również dodawanie znalezisk przez boty czy spamerów z zagranicy często prowadzi do powstania ciekawych związków językowych. Przykładem takiej sytuacji może być:

Creative

Źródło: http://www.wykop.pl/link/280136/creative-reklama-na-budynkachPrzypisy